Popolnoma brez pomislekov in varno pa lahko metodo “karmična diagostika” uporabljamo za samozdravljenje. Nenazadnje ta uči, da se vsak sam odloči za način življenja in izbira svojo pot osebnega razvoja. Več o tem se lahko naučite v različnih šolah naravnega zdravljenja.

 

Kako deluje karmična diagnostika?

Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je povzet iz najstarejšega indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva, ali misli, vsakega dogodka in odnosa. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo. Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, pa so posledica preteklih dejanj. Lepa primerjava je nihalo – če zaniha v eno stran, mora nujno tudi v drugo, in šele, ko so nihanja majhna, se lahko umiri na sredini. Kadar skozi učenje karme opazujemo svoje življenje, je ta sredina stanje popolnega sprejemanja življenja in etičnega delovanja, kaže pa se kot umirjenost, tiho zadovoljtvo, srčnost in brezpogojno sočutje.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.” Karmična diagnostika nam pomaga osvetliti pomen teh besed in razlaga, da je vzrok naših težav, bolezni, težkih situacij mnogokrat le posledica nekih dejanj v preteklosti, ki se jih zavedamo ali pa tudi ne.

Po karmični diagnostiki je pomembno tako zavestno kot podzavestno doživljanje sebe, drugih in širšega okolja. Za nas skoraj ni razlike, ali smo na primer agresivni le v mislih ali tudi v dejanjih, v obeh primerih si škodujmo. Ustvarjamo tako imenovane negativne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni pomanjkanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo novih destruktivnih vzorcev. Ti bodo zanihali po zakonu karme nazaj in nas s težavami opozorili, da nekaj ni v redu, zato zdravilci pravimo, da je bolezen priložnost za spremembo.

 

Kako si lahko sami pomagamo? 

V vsakem trenutku, prav v vsakem in na vseh področjih se vprašajmo, ali delujemo etično, v skladu s tem, kar se nam zdi prav, pa ne le v osebnem življenju in v svojem ožjem okolju, temveč tudi poslovno in v smislu širšega okolja, če zmoremo, lahko rečemo tudi civilizacije in planeta. Čimvečkrat se ustavite, zazrite vase, odpuščajte, pomagajte drugim, a bodite sočutni in ljubeči tudi do sebe. Brez tega je vsaka duhovnost lažna.

Karmična diagnostika: razvoj

Metodo karmične diagnostike je razvil ruski bienergetik Lazarev, ki je o tem napisal veliko člankov, knjig, posnel nešteto intervjujev in video predavanj. Nekaj njegovih knjig je prevedenih v slovenski jezik, vendar pa so za večino težko razumljive, njegova stališča nesprejemljiva, zato le redki poznajo karmično diagnostiko po izvirniku. Veliko bližja nam je, kot jo je po Lazarevu povzel in razvil verjetno najbolj znan slovenski bioenergoterapevt Marjan Ogorevc.S svojo karizmatično pojavo, prijetnim nastopom in široki znanjem s področja bioterapij je približal karmično diagnostiko širšemu krogu javnosti, prav tako pa je v zadnjih letih poučeval in usposabljal mnogo bodočih terapevtov. Le redki med njimi pa si upajo to metodo uporabljati, saj zahteva izjemno obočtljivost, s pomočjo katere lahko terapevt vstopa v biopolje druge osebe, in ustrezno etično naravnanost, da bi bil ta postopek zanj varen. K sreči je metoda dokaj energijsko zaščitena in je dostop do podatkov, s katerimi terapevt morda ne bi znal pravilno ravnati, omejen, kljub temu pa tako Lazarev kot Ogorevc pogosto opozarjata na možne energijske manipulacije, katerih posledice nosi predvsem terapevt, kadar krši etične zakone, se vmeša v usodo posameznika in namesto njega prevzame odgovornost.