Metodo karmične diagnostike je razvil ruski bienergetik Lazarev, ki je o tem napisal veliko člankov, knjig, posnel nešteto intervjujev in video predavanj. Nekaj njegovih knjig je prevedenih v slovenski jezik, vendar pa so za večino težko razumljive, njegova stališča nesprejemljiva, zato le redki poznajo karmično diagnostiko po izvirniku.

karmična diagnostika

Veliko bližja nam je, kot jo je po Lazarevu povzel in razvil bioenergoterapevt Marjan Ogorevc. Metoda zahteva izjemno občutljivost, s pomočjo katere lahko terapevt vstopa v biopolje druge osebe, in ustrezno etično naravnanost, da bi bil ta postopek zanj varen. Zato tako Lazarev kot Ogorevc opozarjata na možne energijske manipulacije, katerih posledice nosi predvsem terapevt, kadar krši etične zakone, se vmeša v usodo posameznika in namesto njega prevzame odgovornost.

Popolnoma brez pomislekov in varno pa lahko metodo karmične diagostike uporabljate za samozdravljenje. Nenazadnje ta uči, da se vsak sam odloči za način življenja in izbira svojo pot osebnega razvoja. Več o tem se lahko naučite v Novi šoli.

 

kako delujekarmična diagnostika

Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je povzet iz najstarejšega indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva, ali misli, vsakega dogodka in odnosa. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo.

Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, pa so posledica preteklih dejanj. Lepa primerjava je nihalo – če zaniha v eno stran, mora nujno tudi v drugo, in šele, ko so nihanja majhna, se lahko umiri na sredini. Kadar skozi učenje karme opazujemo svoje življenje, je ta sredina stanje popolnega sprejemanja življenja in etičnega delovanja, kaže pa se kot umirjenost, tiho zadovoljtvo, srčnost in brezpogojno sočutje.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.” Karmična diagnostika nam pomaga osvetliti pomen teh besed in razlaga, da je vzrok naših težav, bolezni, težkih situacij mnogokrat le posledica nekih dejanj v preteklosti, ki se jih zavedamo ali pa tudi ne.

Po karmični diagnostiki je pomembno tako zavestno kot podzavestno doživljanje sebe, drugih in širšega okolja. Za nas skoraj ni razlike, ali smo na primer agresivni le v mislih ali tudi v dejanjih, v obeh primerih si škodujemo. Ustvarjamo tako imenovane destruktivne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni odrekanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo novih destruktivnih vzorcev.

V vsakem trenutku, prav v vsakem in na vseh področjih se vprašajmo, ali delujemo etično, v skladu s tem, kar se nam zdi prav, pa ne le v osebnem življenju in v svojem ožjem okolju, temveč tudi poslovno in v smislu širšega okolja, če zmoremo, lahko rečemo tudi civilizacije in planeta. Čimvečkrat se ustavite, zazrite vase, odpuščajte, pomagajte drugim, a bodite sočutni in ljubeči tudi do sebe. Brez tega je vsaka duhovnost lažna.

Kdaj je zanimiva karmična diagnostika?

Kadar želimo razumeti vzroke težav na informacijski ravni, spremeniti moteče vzorce in postaviti novo shemo razmišljanja, odzivanja in vrednotenja življenja.

Pogosta vprašanja

Obravnava tako imenovane negativne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni pomanjkanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo destruktivnih vzorcev. Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je iz indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva in misli. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo. Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, so posledica preteklih dejanj.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.”

(utemeljitelj ruski zdravilec S. Lazarev, pri nas jo je povzel M.Ogorevc)

Ne.

Svetovanje s karmično diagnostiko ni nevarno, lahko pa nam odpre določena področja v našem življenju, ki se jih prej nismo zavedali, predvsem naše odgovornosti za tisto, kar se nam dogaja.

Kadar želimo razumeti vzroke težav na informacijski ravni, spremeniti moteče vzorce in postaviti novo shemo razmišljanja, odzivanja in vrednotenja življenja, nam lahko pomaga karmična diagnostika.