Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, pa so posledica preteklih dejanj. Kako na to vplivati in se učiti iz življenja nas uči karmična diagnostika. Zavrti si zvočni posnetek in si pomagaj sam.

Metodo je razvil Sergej Nikolajevič Lazarov, ruski teoretik, filozof, znanstvenik, parapsiholog. Sam pravi, da ni izumil nič novega, gre za starodavna znanja, vzeta iz različnih tradicionalnih duhovnih praks. Uporabil jih je kot osebno izkušnjo, razvil svojo metodo, predava, vodi seminarje, piše knjige. Večina tehnik naravnega zdravljenja se je razvila iz izkušenj in znanj preprostih ljudi, v času, ko smo bili tesno prepleteni z naravo. 

Veliko bližja nam je, kot jo je po Lazarevu povzel in razvil bioenergoterapevt Marjan Ogorevc. Metoda zahteva izjemno občutljivost, s pomočjo katere lahko terapevt vstopa v biopolje druge osebe, in ustrezno etično naravnanost, da bi bil ta postopek zanj varen. Zato tako Lazarev kot Ogorevc opozarjata na možne energijske manipulacije, katerih posledice nosi predvsem terapevt, kadar krši etične zakone, se vmeša v usodo posameznika in namesto njega prevzame odgovornost.

Popolnoma brez pomislekov in varno lahko metodo karmična diagostika uporabljate za samozdravljenje. Nenazadnje ta uči, da se vsak sam odloči za način življenja in izbira svojo pot osebnega razvoja. Več o tem se lahko naučite v Novi šoli.

Karmična diagnostika je izjemno zanimiva metoda, ki poudarja, da ima vsaka stvar svoj vzrok in posledico.

Vse, kar se nam je kadarkoli zgodilo, ima svoj vzrok, in to, kar počnemo zdaj, bo imelo neko posledico. Ko delujemo, mislimo, čutimo, govorimo, ustvarjamo svojo zgodbo. Naravna posledica našega delovanja se izrazi že naslednji trenutek ali čez več let, ko se tega nabere. To je zakon karme. Že, če samo to ozavestimo, torej razumemo in sprejmemo kot možno, lahko rečemo, da smo naredili prvo lekcijo iz karmične diagnostike. Seveda je veliko stvari na nezavedni ravni. Izkušen terapevt s pomočjo intuitivnega branja informacij v biopolju vidi možne vzroke za neželena stanja (diagnoza karme). V ta namen se uporabljajo tudi pripomočki, kot je na primer radiestezijsko nihalo. Branje biopolja je naravni talent, ki ga je treba znati pravilno uporabljati.

Določeno sposobnost zaznavanja energij ima vsak, z ustreznimi vajami je to možno še razvijati. Takšno znanje in izkušnje pridobite v šoli za bioterapevte. 

 

 

kako delujekarmična diagnostika

Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je povzet iz najstarejšega indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva, ali misli, vsakega dogodka in odnosa. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo.

Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, pa so posledica preteklih dejanj. Lepa primerjava je nihalo – če zaniha v eno stran, mora nujno tudi v drugo, in šele, ko so nihanja majhna, se lahko umiri na sredini. Kadar skozi učenje karme opazujemo svoje življenje, je ta sredina stanje popolnega sprejemanja življenja in etičnega delovanja, kaže pa se kot umirjenost, tiho zadovoljtvo, srčnost in brezpogojno sočutje.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.” Karmična diagnostika nam pomaga osvetliti pomen teh besed in razlaga, da je vzrok naših težav, bolezni, težkih situacij mnogokrat le posledica nekih dejanj v preteklosti, ki se jih zavedamo ali pa tudi ne.

Po karmični diagnostiki je pomembno tako zavestno kot podzavestno doživljanje sebe, drugih in širšega okolja. Za nas skoraj ni razlike, ali smo na primer agresivni le v mislih ali tudi v dejanjih, v obeh primerih si škodujemo. Ustvarjamo tako imenovane destruktivne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni odrekanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo novih destruktivnih vzorcev.

V vsakem trenutku, prav v vsakem in na vseh področjih se vprašajmo, ali delujemo etično, v skladu s tem, kar se nam zdi prav, pa ne le v osebnem življenju in v svojem ožjem okolju, temveč tudi poslovno in v smislu širšega okolja, če zmoremo, lahko rečemo tudi civilizacije in planeta. Čimvečkrat se ustavite, zazrite vase, odpuščajte, pomagajte drugim, a bodite sočutni in ljubeči tudi do sebe. Brez tega je vsaka duhovnost lažna.

Kdaj je zanimiva karmična diagnostika?

Kadar želimo razumeti vzroke težav na informacijski ravni, spremeniti moteče vzorce in postaviti novo shemo razmišljanja, odzivanja in vrednotenja življenja.

agresijaje pomemben pogled v karmični diagnostiki

Pri karmični diagnostiki govorimo o zavestni in podzavestni agresiji (Ogorevc), ki povzroča nevarno stanje agresije v duši (Lazarev). Stopnje agresije so od blage do močno izražene, prav tako razlikujemo več vrst agresij, med njimi je tudi samodestruktivnost, agresivni občutki do samega sebe. Z energijskega stališča skoraj ni razlike med posledicami zavestne ali podzavestne agresije. Tudi pri tistih oblikah agresije, ki jih počnemo zavestno, se največkrat ne zavedamo dejanskega vzroka agresije niti od kje izvira (morda je vzorec agresije “podedovan” ali privzet in se z njim v resnici ne strinjamo). Agresija je nevarno stanje v biopolju in je v popolnem nasprotju z ljubeznijo.

Karmična diagnostika in agresija - miselni vzorec
Kako se
karmična diagnostikapovezuje z drugimi metodami

Karmična diagnostika je osnovna metoda, ki se lahko kombinira praktično z vsako tehniko. Odlično se dopolnjuje z reikijem, saj reiki povečuje sposobnost zaznavanja motenj v biopolju in energijsko podpira proces spreminjanja.

Podobno je v dinamiki skupine, kjer dobi terapevt s pomočjo karmične diagnostike uvid v neželene vzorce v odnosih. Takšni vzorci se največkrat tudi razrešijo, saj ko so znani, se oseba lažje do tega opredeli, spremeni razmišljanje in odzivanje. Karmična diagnostika je ogrodje, na katerem lahko sloni vsako terapevtsko svetovanje in analiza. 

Kaj je
karma?

Beseda karma izhaja iz indijskega jezika (sanskrt) in pomeni delovanje. Besedo največkrat uporabljamo kot povezavo med vzrokom in posledico. Težave, neprijetnosti, bolezni in slabi odnosi imajo po karmični diagnostiki vzrok v preteklih dejanjih, so posledica nečesa, kar se je zgodilo, torej so naša karma. Tak primer so na primer odločitve, sprejete v preteklih življenjih (nikoli ne bom imela otrok, vedno te bom čakala …), ki vplivajo na naše trenutno življenje.

Karmična diagnostika zato dopolnjuje regresoterapijo in je pomemben del znanja, ki ga mora predati šola za bioterapevte.

Ali se lahko s pomočjo karmične diagnostike
zdravimo sami?

Bolezen izvira iz pomanjkanja ljubezni (Lazarev). Najprej je treba pomisliti na ljubezen do samega sebe. Kateri del mene se temu upira? Kako si pri tem lahko pomagaš sam?

V šoli za bioterapevte se najprej učiš samozdravljenja. Šele, ko razviješ ljubezen in sočutje do sebe, ko se lahko v polnosti sprejmeš takšen ali takšna kot si, brezpogojno, brez kritike, obtoževanja, krivde, se lahko začneš spreminjati in ustvarjati boljšo karmo.

 

Znaki pomanjkanja ljubezni:

 • nestrinjanje z življenjem
 • pritoževanje
 • stalna kritika

Če se ne strinjam z življenjem, prevzamem vlogo žrtve in to vodi v nemoč. S pritoževanjem se izvzamem iz celote, posledica so osamljenost, ločenost, slabi odnosi. Stalna kritika slabi energijsko polje tistega, ki kritizira, kar lahko vodi v bolezen.

 

Škodljivi programi v podzavesti po karmični diagnostiki:

 • jeza (agresija),
 • zamera,
 • obsojanje,
 • obrekovanje,
 • kritiziranje,
 • laži,
 • žalitev,
 • zahtevanje (Ogorevc),
 • jemanje svobode (prilaščanje),
 • jemanje pravice do življenja (postaviš se v vlogo nadrejenega življenju, škodljiv program na ravni civilizacije)
 • travme in slabe izkušnje
 • programi, privzeti v času nosečnosti, otroštva, primarne družine
 • kolektivni programi – različne odvisnosti, v sodobnem času je zelo škodljiva kolektivna odvisnost od razuma (Trojnar)

 

Spreminjanje informacij v biopolju

Vse, kar obstaja, ima po karmični diagnostiki svoje biopolje. Če gledamo biopolje človeka, je to njegovo fizično telo (materijalno), čustva, razmišljanje (um, razum), zavestno in nezavedno (miselne strukture ali vzorci), njegova dejanja, odnos do sebe, do drugih, do življenja in sveta nasploh. V biopolju so informacije o tem za ta trenutek in vso preteklost tega življenja in prejšnjih življenj ter informacije o zgodbi (evoluciji) duše. Poleg tega so v biopolju nekega človeka tudi informacije, ki jih je sprejel hote ali nehote. Občuti jih kot svoje in deluje v skladu s tem programom. Na primer stališče družine, da je treba trdo delati, da preživiš. Ali mnenje očeta, da iz tebe nikoli ne bo nič. Podobno sprejmemo tudi stališča prijateljev, vzornikov, verske skupnosti, politične stranke …V našem biopolju je lahko izjemno veliko informacij, ki niso izvorno naše, s katerimi se v bistvu niti ne strinjamo, ki nas dejansko ne podpirajo ali celo škodujejo našemu razvoju. Človek, ki ne živi v skladu s svojimi prepričanji, osebno ne napreduje, stoji na mestu, je vedno bolj razočaran in nesrečen, se slabo počuti, ima zanič odnose in lahko resno zboli.

Bioenergija podpira življenje, razvoj, učenje, spoznavanje, čutenje, sočutenje, sprejemanje in vodi k dobremu počutju na vseh ravneh obstoja, ne glede na situacijo, v kateri se nahajamo ta trenutek. V takšnem biopolju je zelo malo škodljivih informacij.

Pogosta vprašanja

Obravnava tako imenovane negativne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni pomanjkanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo destruktivnih vzorcev. Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je iz indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva in misli. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo. Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, so posledica preteklih dejanj.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.”

(utemeljitelj ruski zdravilec S. Lazarev, pri nas jo je povzel M.Ogorevc)

Ne.

Svetovanje s karmično diagnostiko ni nevarno, lahko pa nam odpre določena področja v našem življenju, ki se jih prej nismo zavedali, predvsem naše odgovornosti za tisto, kar se nam dogaja.

Kadar želimo razumeti vzroke težav na informacijski ravni, spremeniti moteče vzorce in postaviti novo shemo razmišljanja, odzivanja in vrednotenja življenja, nam lahko pomaga karmična diagnostika.

Marjan Ogorevc je bioenergetik, bioterapevt,  avtor številnih knjig, učitelj karmične diagnostike,  trener, ki predano podaja naprej svoje znanje in dolgoletne izkušnje.