FELDENKRAIS VAJE: »Živčni sistem nam dopušča tri stvari. Daje nam podatke o telesu, podatke o okolju in zvedavost, da se z obojim ukvarjamo.« 

 

– Moshe Feldenkrais

feldenkrais vaje

Metoda somatske vzgoje, ki jo je po več kot štiridesetih letih proučevanja in raziskav razvil dr. Moshe Feldenkrais, je revolucionaren pristop k razumevanju, kako deluje človek, in k izboljšavi tako telesne kot umske učinkovitosti. Fledenkrais vaje uporabljajo gibanje in pozornost za izboljšavo naše naravne zmožnosti, da vse svoje življenje spoznavamo, se učimo, spreminjamo in se nenehno razvijamo. Primerna je za vsakogar, ki želi izboljšati kakovost svojega vsakodnevnega življenja in dejavnosti.

S tem da razumete in prepoznate svoje gibalne navade, se lahko naučite in pridobite alternative, ki vam omogočajo več neprisiljenosti in dobrega počutja. V vaš prid izkoriščajo prirojeno sposobnost možganov, da se učijo, in njihovega potenciala za vseživljenjski razvoj in rast.

Uporabnost te metode zaobsega različna področja, od lajšanja bolečin, izboljšav pri ortopedskih, nevroloških in učnih težavah, do izboljšane storilnosti pri poklicnih športnikih, plesalcih, glasbenikih in igralcih. 

Metoda Moshea Feldenkraisa uporablja dva načina učenja in sicer v skupinah (ozaveščanje skozi gib) in individualno (funkcionalna integracija).

Vaje ozaveščanja skozi gib so skupinske učne ure. Udeležence z navodili vodimo skozi niz strukturiranih gibalnih zaporedij, ki zaprežejo človekovo pozornost, zaznavo in domišljijo. Vaje ustvarijo nove vzorce gibanja, saj so oblikovane tako, da vzbujajo večji skupni učinek(sinergijo) medsebojnega dopolnjevanja več dejavnikov pri človeku. Sčasoma se udeleženci začnejo bolje zavedati svojih gibalnih navad, kar jim omogoča vzpostavitev novih vzorcev vedenja. V metodi je zaobseženih več kot tisoč različnih vaj, z gibi, ki segajo od razvojno zasnovanih vzorcev do inovativnih in novih konfiguracij. 

Pogosta vprašanja

Metoda pozna več kot tisoč preprostih gibalnih vaj, ki ustvarjajo nove vzorce gibanja. Vključujejo pozornost, zaznavo telesa in domišljijo.

Metoda je primerna za zmanjševanjje stresa, sproščanje, lajšanje bolečin, izboljšanje stanja pri ortopedskih, nevroloških in učnih težavah.

Pogosto jo uporabljajo poklicni športniki, plesalci, igralci, glasbeniki, osebe z oteženim gibanjem, po poškodbah, pri telesni izčrpanosti, za zavedanje gibanja svojega telesa in izboljšanje drže.

Obstajata dva načina prakticiranja, in sicer v skupini (ozaveščanje skozi gib) in individualno (funkcionalna integracija).