Beseda pripada obema: tistemu, ki jo izgovori, in tistemu, ki jo sliši.
(Michel de Montaigne, francoski pisatelj in filozof)

Povezovalna komunikacija, v rabi so tudi termini sočutna, empatična komunikacija ali jezik življenja, temelji na upoštevanju in spoštovanju vseh udeleženih. Omogoča, da ustvarjamo avtentične, sočutne in sodelovalne odnose v različnih okoljih, doma, v službi, šoli, prostem času in v širši skupnosti. Prav tako omogoča globlji stik s samim seboj, boljše zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in lastne vrednosti.

Nenasilna komunikacija obsega naravnanost, praktična orodja in veščine, ki pomagajo, da vnašamo dober stik in povezanost. Je povabilo, da (so)delujemo iz prostora, kjer so upoštevane potrebe in vrednost vseh vpletenih. Namesto zahtev, prisile, strahu, krivde in sramu se odpremo sodelovanju in skupnemu iskanju rešitev, ki v največji možni meri upoštevajo potrebe vseh.

Nenasilna komunikacija temelji na pristopu, ki ga je v sedemdesetih letih 20. stoletja razvil dr. Marhall Rosenberg (NVC – Nonviolent Communication™). Je v pomoč vodjem, coachem, terapevtom, učiteljem, staršem, mediatorjem in vsem, ki aktivno ustvarjamo svet, kjer je prepoznana vrednost vsakega bitja.

Nenasilna komunikacija vam pomaga, da:
– izboljšate medosebne odnose
znate konstruktivno reševati konflikte
– znate bolj jasno izraziti, kar želite
– bolje razumete, kaj se dogaja znotraj vas in v sogovorniku
– znate reči in sprejeti ‘ne’ na povezovalen način
– postanete dober poslušalec in znate prepoznati, kaj vam drugi sporoča izza besed
– znate ohraniti mirno kri v težkih situacijah
– postanete bolj nežni do sebe
znotraj sebe najdete prostor, ki vas napolni z mirom, sproščenostjo in ljubeznijo