Reiki je uveljavljen povsod po svetu. Največkrat ga uporabljajo za samozdravljenje ali kot obliko meditacije, za energijsko podporo v družini, prijateljem. Različni terapevti ga imajo kot osnovno ali dopolnilno metodo pri svojem delu, saj se odlično povezuje z drugimi pristopi naravnega zdravljenja. Reiki je lahko tudi samostojna metoda, kot način celostne energijske podpore na vseh nivojih.

REIKI Življenjska energija
dosegljiva vsem nam

Reiki spada med najbolj znane tehnike za samozdravljenje in izvajanje bioenergoterapij. V osnovi je reiki tako preprost, da se lahko vsak nauči osnovnih tehnik in tudi takoj dobi izkušnjo večjega pretoka življenjske energije. Prvi vtisi so običajno blagi in prijetni. Za tiste, ki niso nikoli doživeli česa podobnega in nimajo nobene izkušnje z bioenergijo, je lahko prvi stik z reikijem tudi veliko presenečenje. Opisujejo ga kot ganjenost, mir, globoko sprostitev.

Eni pravijo, da jih je med tretmajem reikija odneslo nekam, kamor že dolgo nisi pogledali, drugi se čudijo, da so zmožni kaj takega občutiti. Fizične senzacije, toplota, ki se preliva, ali hlad v določenem delu telesa ali mravljinčenje, so prav tako znaki spreminjanja energijskega stanja te osebe, njenega odziva ali kot rečemo reikisti: njenega sprejemanja energijske podpore.

Čutim, da bo reiki vedno bolj priznana in iskana tehnika.
polaganje rok, Reiki v Novi šoli pod vodstvom Bebe Splichal
gib

Reiki je proces zdravljenja, ki poteka tam, kjer so težave.

Reiki je znan kot tehnika naravnega zdravljenja s polaganjem rok, vsak reikist pa bo hitro ugotovil, da je mnogo več od tega. Zdravljenje je proces, ki poteka tam, kjer so težave. Reiki ta proces energijsko podpira, ker je vitalna življenjska energija pač pogoj za zdravje in dobro počutje. Ob tem pa se dogaja marsikaj: sproščajo se ovire, razrešujejo se konflikti, oseba se med terapijo reikija spoznava in sprejema, odpušča in vedno bolj razume življenje. Reiki je zato bolj tehnika samospoznanja, razvijanja dobrega odnosa do sebe in drugih, pomaga, da zmoreš sprejemati odločitve, ki so zate prave. Tako reiki zdravi.

Reiki je združljiv z vsako tehniko sproščanja, vitaliziranja in celostnega zdravljenja, ki deluje v najvišje dobro terapevta in osebe, ki terapijo prejema.

Res se reikija najlažje učiš s polaganjem rok. Roke so zelo občutljiv inštrument, najmočnejše orodje in najnežnejši dotik. Reiki v dlaneh zelo močno občutiš, kar začetnikom pomaga, da se učijo zaznavanja in razumevanja vitalne energije. Kasneje se reikisti naučijo tudi pristopov, ki so mnogo bolj subtilni na drugih ravneh zavedanja. Takrat so roke še vedno čudovit način prenosa energije, ne pa več nujne. V drugem letniku slušatelji šole že lahko energijsko podpirajo na daljavo. To je ponovno velika sprememba v doživljanju sebe in vsega obstoječega, podobna tisti, ko reiki prvič začutiš.

Postanite BIOTERAPEVT REIKIST

Naziv bioterapevt reikist pridobite v skrbno načrtovanem dvoletnem programu Nove šole. Ta zajema glavna področja alternativnega zdravljenja: meditacijo, sproščanje, poznavanje energijskih centrov, zakonitosti delovanja biopolja, zdravljenje z aktiviranje vitalne energije (metoda reiki), vpliv prehrane, načina življenja in razmišljanja na zdravje in počutje.

Program je sestavljen tako, da spoznate reiki in druge pristope naravnega zdravljenja teoretično in praktično, pridobljeno znanje pa lahko (in zaželeno je) sproti preverjate v vsakdanjem življenju. V dveh letih se udeleženci usposabljajo za praktično delo z reikijem, ki je ena izmed najbolj razširjenih metod v sodobnem bioenergijskem delu. Nova šola nudi več kot reiki tečajReiki je več kot le tehnika zravljenja, je način življenja. Sodoben zahteven tempo vsakdana kar kliče po samopomoči in odkrivanju tehnik, ki omilijo stres.

Z nazivom bioterapevt reikist pridobi trajno tehniko sproščanja in revitaliziranja, ki bo vedno z vami, kjerkoli jo boste potrebovali.

Reiki ni samo tehnika, je način življenja, je filozofija našega obstoja .
Reiki je predvsem metoda samozdravljenja

Z njim raziskuješ sam sebe, odkrivaš svoje strahove, pozabljene, v podzavest potlačene vedenjske vzorce, posledice neprijetnih doživetij in preizkušenj, omejitve, ki si jih sam nekoč skreiral. Ko vse te ovire prepoznaš in preoblikuješ, lahko v polnosti izraziš svoje talente, hotenja, uresničiš utišane želje in končno na široko odpreš srce življenju takšnemu, kot je. Vsak dober terapevt se najprej ukvarja s seboj. Verjetno so med nami tudi popolnoma razsvetljeni mojstri, duhovni učitelji, ki so tu le zato, da nam pomagajo pri evoluciji. Vsi ostali se vsak dan, v vsakem trenutku učimo in rastemo, se spoznavamo in razvijamo. Ko je Mikao Usui predstavil svojo metodo, ki jo je imenoval reiki, je poudarjal, da je to tehnika duhovnega razvoja. Zdravje in dobro počutje sta le posledica tega, da živimo tako, kot je za nas v tem trenutku najbolj prav.

Zakaj reiki?

  • Preprosta tehnika, ki spodbuja zdravilne procese na vseh nivojih.
  • Novo znanje, ki ga lahko nekoč uporabite kot poklicno usmeritev.
  • Spodbuja samozavest, zaupanje, boljšo samopodobo in razvito intuicijo.
  • Omogoča nam samozdravljenje in vsakodnevno skrb zase.
Mojstrica reikija Beba Splichal
Reiki simboli v vsakdanjem življenju

Pri učenju reikija si pomagamo s simboli. Že na prvi stopnji uporabljamo simbol za povečanje energijske pretočnosti.Ta simbol poveča moč in krepi prenos zdravilne energije. Z njim začnemo in zaključimo vsako vajo. Začetnikom je v veliko pomoč, kasneje pa ga lahko opustijo. Izmed vseh simbolov je simbol prve stopnje reikija najpogosteje v rabi.

Drugi simbol deluje na čustveni ravni, uravnoveša in pomirja. Reikisti ga radi prakticirajo za zmanjšanje stresa, ko jih na primer čaka pomemben sestanek ali kadar se čustveno pretirano odzovejo. Tretji simbol je namenjen prenosu energije na daljavo. Čeprav se vsem zdi nemogoče, da bi to kdaj znali, ga večinoma hitro osvojijo. Na drugi stopnji reikija si s temi simboli pomagamo, ko posredujemo energijsko podporo drugim. S tem zaključimo prvi letnik šolanja. V drugem letniku spoznamo mojstrski simbol, ki pripravlja učence reikija na samostojno pot. V naslednjih mesecih vsi postanejo učitelji in mojstri reikija. Izkušeni reikisti simbolov več ne uporabljajo, razen kadar koga učijo reiki. Simboli imajo svoje mantre in pomene, ki jih je treba poznati. Brez znanja reikija in posebne aktivacije ni smiselno uporabljati simbolov, saj ti ne bodo učinkovali.

Simbol Povezuje ljudi skozi vesolje in čas, nekateri mojstri verjamejo, da je izvir vse človeške zavesti. Z njim se povezuje z notranjim otrokom v posamezniku in rešuje težave iz prejšnjega življenja.

CHO KU REI simbol reikija

CHO KU REI
Ta simbol poveča moč in krepi prenos zdravilne energije. Pomaga odpravljati blokade.

Pogosta vprašanja

Reiki je pot duhovnega razvoja, kar pomeni predvsem povezanost z lastno duhovno vsebino, pri čemer si lahko pomagamo z energijsko podporo (sprejmemo več vitalne energije, kot bi je sicer), z inicijacijami (način učenja, ki poteka preko mojstra), z reikijskimi simboli in mantrami. Vse to je zdravilno v najširšem, celostnem pomenu besede. Ker vsaka energijska podpora, tudi reiki, sprošča stres, se telo lažje vrne v svoje ravnovesje in tako hitreje ozdravimo. V svoji praksi sem doživela tudi nenavadne, skoraj hipne ozdravitve, ko je prišlo zaradi energijske podpore do intenzivne spremembe pri osebi, kar je omogočilo ozdravitev, ne reiki in še manj reikist. Reikist je zdravilec le kot medij.

Reiki je način življenja, daje nam energijsko podporo, da ostanemo celi in svoji v precej zahtevnih časih. In kot tak nas v tem smislu vsak dan zdravi.

Obstajata predvsem zahodna in japonska oblika reikija. Japonski reiki sledi originalni metodi, ki jo je razvil Mikao Usui. Zahodna oblika reikija se je razvila iz poenostavljene metode, ki jo je v Ameriko prinesla Hawajo Takata. Iz te veje so nastale sodobne oblike reikija, ki se lahko precej razlikujejo od izvirnika.

Na svetu obstaja več tisoč šol reikja. Nekatere so bolj znane in imajo več učencev, vendar zato niso bolj pomembne. Znotraj reikija je vse isto. Reiki je samo reiki, pa kakorkoli ga še dodatno imenujemo. Vsak mojster reikija je popolnoma svoboden, da v skladu s svojim razumevanjem uči naprej, kar je prejel. Vsak učenec prav tako poišče učitelja, ki mu ustreza.

Učitelj, ki razume bistvo reikija, svojega pristopa, kakorkoli da je dober in učinkovit, ne bo razglašal za “poseben reiki”, ampak ga bo skromno in s spoštovanjem razvijal.

Ne. Reiki je tehnika duhovnega razvoja in ohranjanja zdravja. Pomaga, da izbiramo tako, kot je v naše najvišje dobro, razvijamo spoštovanje, sočutje in prispevamo k dobremu vedno in v vsaki situaciji. K ničemer te ne obvezuje, nič ne prepoveduje, v nič ti ni treba verjeti. Nima skupnosti, ni pravil. Reiki lahko prakticiraš neodvisno tudi od svojega učitelja, njegove nasvete lahko upoštevaš ali ne. Reiki je popolnoma svobodna izbira in se lahko uporablja in posreduje ne glede na vero ali pripadnost skupinam. Lahko ga uporabljamo hkrati z drugimi tehnikami.

Posvetitev je način učenja reikija in poteka v stopnjah. Gre za energijsko podporo, ki jo mojster ponudi učencu, da bi ta hitreje napredoval. Obvezuje predvsem učitelja, da prav pripravi učenca na višjo stopnjo reikija, mu razloži tako, da razume. Učenca inicijacija ne obvezuje, lahko reiki prakticira ali ne, kakor želi, lahko sledi učiteljivim navodilom, lahko dela po svoje. Pri reikiju je zelo poudarjena svobodna volja.

Nič ne vstopi vate, ni čudežnih besed niti simbolov, ki bi lahko karkoli naredili namesto tebe. Gre za aktivacijo tvojih potencialov, tistega, kar je v tebi, za povezavo tebe s teboj. Z vsako inicijacijo se poveča možnost, da sprejemaš več življenjske energije in bolj razumeš svoj obstoj. Inicijacije so prijetne, globoko sproščajo in za hip pokažejo, kako bi se počutil, če bi živel svoje življenje polno, brez ovir. Nekateri posamezniki, ki se v tistem hipu odločijo, da bodo te ovire sprostili, lahko med inicijacijo doživijo “razsvetljenje”, za druge pa je to žarek, ki osvetli njihovo pot, pa če se tega zavedajo ali ne.

Energijsko podporo potrebujejo tudi živali, ki se na reiki odzivajo izredno dobro. Ni nujno, da je žival bolna, lahko uporabljamo tudi za preventivo ali za boljšo rast ali pri bolezni za hitrejše okrevanje. Med tretmajem se žival popolnoma umiri in sprosti. Rastline pa so sposobne zaznavati zvok, ki ga človek ne sliši z ušesi, reagirajo namreč na frekvence sončnega spektra kot so infrardeča in ultravijolična svetloba.

Reiki je po vsem svetu uveljavljena tehnika energijske podpore, običajno kot zdravljenje s polaganjem rok, posredovanje energijske podpore na daljavo, meditacija, sproščanje in podpora pri duhovnem razvoju. Utemeljitelj je Japonec Usui Mikao (1865-1926).

Reiki se je razvijal v več smeri in tako so nastale različice Usuijevega reikija, ki sledijo izvirniku, se se odaljujejo, ga nadgrajujejo ali povezujejo z drugimi praksami. Med bolj znanimi različicami so karuna reiki, kristalni reiki,…
Reiki lahko vsak uporablja v skladu s svojim razumevanjem.

Reiki je primeren za samozdravljenje, samostojen terapevtski pristop ali kot dopolnilo klasičnemu zdravljenju, alternativno zdravljenje, meditacijo in se brez omejitev povezuje z drugimi tehnikami.

V japonskem izvirniku se bolj kot zdravljenje na fizičnem nivoju poudarjajo življenjske vrednote. Pri prakticiranju reikija so pomembna etična stališča, ki vodijo k notranjemu ravnovesju in celostnemu zdravju.

Tehnika in razumevanje metode reiki se poučuje na klasičen način preko učitelja. Učitelji reikija organizirajo tečaj reikija v skupini, individualno ali v šoli reikija. Zaželeno je, da učitelj spremlja učenca dlje časa in mu svetuje pri izvajanju reikija. Mojster in učitelj učencu reikija ob zaključku učenja podeli reiki certifikat.

Reiki lahko poučuje le učitelj reikija. Tečaj reikija običajno poteka v štirih stopnjah. Prva stopnja je namenjena samozdravljenju in občutenju energijske pretočnosti, druga posredovanju energijske podpore drugim osebam in delu na daljavo, tretja je priprava na učiteljsko in mojstrsko stopnjo, zadnja stopnja je formalni zaključek učenja.

Reiki inicijacija ali posvetitev je del učenja, v kateri mojster učencu obredno prenese vedenje. Takšen način učenja je starodaven in ga poznajo različne kulture. Reiki inicijacija, ki jo prejmeš od svojega učitelja, te v ničemer ne zavezuje, je le vzpostavljena vez med učiteljem in učencem, s pomočjo katere se lažje učiš reiki.

Kot pomoč pri razumevanju reikija se uporabljajo simboli in mantre, ki so na vsaki stopnji učenja drugačni. Pri prakticiranju reikija ni nujno uporabljati niti simbolov niti manter. Reikisti, ki imajo več izkušenj in notranjega razumevanja, jih pri svoji praksi ne uporabljajo.  

Na zahodu je reiki znan kot polaganje rok za podporo zdravljenju z bioenergijo, japonske smeri posvečajo več pozornosti etiki in razumevanju življenja.

Redna praksa reikija je dobra za več vitalne energije, poenostavljanje življenja, jasnost misli in razvijanje intuicije. Reiki prakticiramo za samozdravjenje s polaganjem rok na fizično telo ali kot preprosto meditiranje.

Reiki se poučuje na klasičen način preko učitelja. Učitelji reikija organizirajo tečaj reikija v skupini, individualno ali v šoli reikija. Zaželeno je, da učitelj spremlja učenca dlje časa in mu svetuje pri izvajanju reikija. Mojster in učitelj učencu reikija ob zaključku učenja podeli reiki certifikat.

Reiki lahko prakticira vsak, ki je znanje prejel od svojega učitelja. Ne obstajajo nobene omejitve, zaželeno pa je, da se pri prakticiranju upoštevajo etična pravila reikija, ki narekujejo spoštovanje, strpnost, sočutje, pozitivno naravnanost in poštenost.

Reikist postaneš ob prvi inicijaciji. V originalnem reikiju se imenuje prvo učenje shoden, v zahodnih oblikah je bolj znano označevanje s stopnjami. Ko se začneš učiti reiki, postaneš reikist prve stopnje.

Vsak, ki je po svojem učitelju reikija prejel prvo lekcijo (inicijacijo), je reikist.

Kdor zaključi vse štiri stopnje učenja reikija, prejme naziv mojster in učitelj reikja. V tradicionalni obliki reikija je za to potrebna visoka stopnja duhovnega razvoja in veliko izkušenj.