“Šamanizem je pot znanja in ne verovanja. To znanje ne izvira iz mene niti iz kogar koli drugega iz te realnosti. Da bi do tega znanja prišli, preko realnosti duhov, je potrebno narediti korak v šamanski univerzum in izkušnje pridobiti s prakso in delom.”

Od davnin šamani delajo in sodelujejo z duhovi narave, da bi zdravili, preživeli in pridobili potrebno znanje. Prejemali so znanje od rastlin in živali, od skalovja in pogorij, od vetrov in voda in sonca, meseca in zvezd in tako pomagali svojim ljudstvom, da so živela v harmoniji z univerzumom. Danes pa, ko je svet v neravnovesju, nas sledenje in hoja po poti šamanov, na globokem duhovnem nivoju ponovno nauči spoštovati naravo, naš planet in vse njegove prebivalce. Naši predniki so vedeli, da je naš obstoj odvisen od obstoja drugih vrst. S skupinskim in intenzivnim delom, s šamanskimi potovanji in drugimi duhovnimi izkušnjami se posvetimo – v nevsakdanji in vsakdanji realnosti – obnavljanju in ohranjanju živega planeta. Nicole Drakulič Trninić

“Šamanizem je pot znanja in ne verovanja. To znanje ne izvira iz mene niti iz kogar koli drugega iz te realnosti. Da bi do tega znanja prišli, preko realnosti duhov, je potrebno narediti korak v šamanski univerzum in izkušnje pridobiti s prakso in delom.” Michael Harner, ustanovitelj Foundation for Shamanic Studies.

Core-šamanizem temelji na univerzalnih ali skoraj univerzalnih principih in tehnikah šamanizma; ne definira ga niti neka določena etnična skupina niti neki določeni nazori. Večji del učenja je posvečen spreminjanju človekovega stanja zavesti s pomočjo klasičnih šamanskih tehnik, kot je npr. enakomerno bobnanje (ne pa uporaba halucinogenih substanc in drog). S temi je mogoče ponovno najti lastne duhovne izvore, moč in veselje do življenja; če je potrebno, spremeniti svoj način življenja in se naučiti, kako pomagati drugim.

Posebno mesto ima šamansko potovanje, najbolj znana tehnika, ki so jo šamani različnih kultur uporabljali, da bi raziskali skrivnosti univerzuma, običajnemu človeku dostopne le skozi sanje in mite. S pomočjo enakomernega bobnanja, včasih tudi s pomočjo pesmi in plesa, šamani dosegajo takšno stanje zavesti, da prebudijo svoje duhovne potencijale in se ponovno povežejo z duhovi narave.